Forutsigbart vedlikehold

Med Ford service- og vedlikeholdsavtale har du full kontroll på vedlikeholdskostnadene for din bil. Avtalen dekker alle serviceettersyn i henhold til bilens servicehefte. Avtalen dekker også nødvendige reparasjoner og utskiftninger av slitedeler samt ev. periodisk kjøretøykontroll i avtaleperioden. Avtalen omfatter ikke vindusviskere, dekk-, karosseri- og glasskader eller etterfylling av olje og spylevæske mellom ettersynene.

Med Fords Service- og vedlikeholdsavtale trenger du med andre ord kun å skifte viskere, fylle drivstoff, spylervæske og etterfylle olje på bilen din, all annen service ordner vi. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om avtalen.

Kontakt ossBestill verkstedtime